Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Αρχές Τηλεπισκόπησης (14Y2204)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  14Υ2204 Δ' 2 4 6 6,0 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση των βασικών αρχών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Τηλεανίχνευσης (τηλεπισκόπησης) και της επεξεργασίας δεδομένων ως απαραίτητων εργαλείων στη μελέτη των γεωεπιστημών.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού, με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, τις αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 
Λειτουργικά συστήματα Η/Υ - Λογικά Διαγράμματα και Γλώσσες Προγραμματισμού - Εφαρμογές αριθμητικής και Στατιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήμες με Χρήση Η/Υ. Αρχές Χαρτογράφησης - Συστήματα Γεωγραφικών και Καρτεσιανών Προβολών - Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων - Τύποι Δεδομένων - Χωρική Διάσταση και Ανάλυση Δεδομένων - Εισαγωγή δεδομένων - Τοπολογία - Θεματικά επίπεδα - Σχεδιασμός ΓΣΠ - Βάσεις Δεδομένων - Απεικόνιση Δεδομένων (Χάρτες - Διαγράμματα κλπ) - Ανάλυση Τριμεταβλητών Παραμέτρων - Μέθοδοι Χαρτογραφικής Ανάλυσης - Συσχετίσεις Θεματικών Επιπέδων - Η ψηφιακή εικόνα και η αξιοποίησή της στην τηλεπισκόπηση. Εισαγωγή στη μεθοδολογία επεξεργασίας και ερμηνείας αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων.
 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

...

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Νίκη ΕυελπίδουΑν. Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας με Αξιοποίηση Μεθόδων Πληροφορικής & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Συντονίστρια Μαθήματος)Εμμανουήλ Βασιλάκης, Επ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης - Μορφοτεκτονικής
 
  Εργαστήρια: Νίκη Ευελπίδου, Αν. Καθηγήτρια Γεωμορφολογίας με Αξιοποίηση Μεθόδων Πληροφορικής & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Συντονίστρια Μαθήματος) - Εμμανουήλ Βασιλάκης, Επ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης - Μορφοτεκτονικής - Δρ. Γ. Μπαθρέλλος,  ΕΔΙΠ Τομέα Γεωγραφίας & Κλιματολογίας - Δρ. Χ. Σκυλοδήμου, ΕΔΙΠ Τομέα Γεωγραφίας & Κλιματολογίας - Δρ. Β. Αντωνίου, ΕΔΙΠ Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/GEOL123/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από την Θεωρία στην Πράξη
Συγγραφέας: Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Ανδρέας Π., Ευελπίδου Νίκη
Εκδοτικός Οίκος: Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2008 - ISBN: 978-960-266-259-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 45423 
 
Παρατηρήσεις:
 
  ...