Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Χημεία Τροφίμων (11626)

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  11626 Δ' 4 - 4 6,0 Τμήμα Χημείας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

...

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

 

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Χαράλαμπος ΠροεστόςΕπ. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων - Προσδιορισμού Μικροσυστατικών Τροφίμων (Συντονιστής Μαθήματος) Παναγιώτα Μαρκάκη, Αν. Καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων και Τοξικολογίας Τροφίμων
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM150/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Χημεία Τροφίμων
Συγγραφέας: Ζαμπετάκης Ιωάννης, Προεστός Χαράλαμπος, Μαρκάκη Παναγιώτα 
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2014 - ISBN: 978-960-351-952-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41962611
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων
Συγγραφέας: Brady John W.
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-557-559-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86055599
 
Παρατηρήσεις:
 
  ...