Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Φυσική Ανθρωπολογία (024 Ε)

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Β024 Ε' 3 3 4 5,5 Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

H εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της Βιολογικής Aνθρωπολογίας. Επικεντρώνοντας στις βασικές έννοιες του μαθήματος οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία, αντί να την απομνημονεύσουν και να την “παπαγαλίσουν” στις εξετάσεις. Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος εισάγει τους φοιτητές/τριες στο στο πεδίο της Aνθρωπολογίας, στην Eπιστήμη της Φυσικής Ανθρωπολογίας, στη Δαρβινική εξέλιξη,στη Βιολογία του Ανθρώπου, στη σύγχρονη εξελικτική σύνθεση, στην ανθρώπινη ποικιλομορφία και  στη Βιολογία των πρωτευόντων. Στο δεύτερο μέρος καταγράφεται η πορεία της εξέλιξης των πρωτευόντων, των ανώτερων πιθήκων, των πρώτων ανθρωπογονικών και τέλος η εξέλιξη  του Homo. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το μέλλον της εξέλιξης του ανθρώπου.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκληρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται: α) να έχουν αποκτήσει τη βασική γνώση στους διάφορους τομείς που πραγματεύεται η Βιολογική  Ανθρωπολογία, ώστε να μπορούν μελλοντικά να ασχοληθούν είτε σε ερευνητικό είτε σε πρακτικό επίπεδο με αυτούς και β) να έχουν μία καλή κατάρτιση πάνω στις ιδιαιτερότητες της εξέλιξης του ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η γνώση που τους παρέχεται θα αποτελέσει τη βάση για την ενασχόλησή τους σε θέματα, Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας, Σκελετικής Βιολογίας, Αρχαιολογικής Ανθρωπολογίας και Εξελικτικής Ανθρωπολογίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγικές έννοιες (2 ώρες) - Εισαγωγή στην εξελικτική πραγματικότητα και θεωρία (3 ώρες) - Βασικά στοιχεία της Βιολογίας του Ανθρώπου (2 ώρες) - Εισαγωγή στη Γενετική και στη Γονιδιωματική (2 ώρες) - Σύγχρονη Εξελικτική Ιστορία (3 ώρες) - Οικολογία της Συμπεριφοράς των Πρωτευόντων (4 ώρες) - Η Εξέλιξη των Πρώιμων Πρωτευόντων (3 ώρες) - Εξέλιξη των Πρώιμων ανθρωπογονικών (3 ώρες) - Πρώτοι Ηομο εποχής και εξέλιξη του  Homo (9 ώρες) - Η Ανατολή των Σύγχρονων Ανθρώπων (3 ώρες) - Το πλαίσιο της ανθρώπινης βιολογικής ποικιλότητας (3 ώρες) - Το Παρόν και το Μέλλον της ανθρώπινης Εξέλιξης (2 ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μελέτη του σκελετού του Ανθρώπου - 2. Προσδιορισμός του φύλου - Προσδιορισμός της ηλικίας θανάτου και αρχές παλαιοδημογραφίας - 3. Ανθρωπομετρία και ποικιλομορφία χαρακτήρων Ι & ΙΙ - 4. Μελέτη των εξελικτικών δυνάμεων - 5. Πρωτεύοντα Ι - 6. Πρωτεύοντα ΙΙ 7. Πρωτεύοντα ΙΙΙ (Σύγχρονες φυλογενετικές μέθοδοι)

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ε. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Σπ. Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας – Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ι. - Κ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Μ. - Ε. Χοβαλοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογικής Ανθρωπολογίας
 
  Εργαστήρια: Ε. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας - Δρ. Σ. Παπαβασιλείου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL121
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιολογική Ανθρωπολογία - Ανακαλύπτοντας τις Ρίζες μας
Συγγραφέας: Larsen Clark Spencer
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-557-5916
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94643565
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στην Φυσική Ανθρωπολογία
Συγγραφέας: Robert Jurmain, Lynn Kilgore, Wenda Trevathan, Russell L. Ciochon
Εκδοτικός Οίκος: Παρισιανού Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016 - ISBN: 978-960-583-180-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 59396352
 
  Τίτλος: Βιολογική Ανθρωπολογία στην πράξη
Συγγραφέας: Ε. Βαλάκος, Ε. Νικήτα, Σ. Παπαβασιλείου
Εκδοτικός Οίκος: Παρισιανού Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016 - ISBN: 978-960-603-154-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 320285
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Βιολογική Ανθρωπολογία: Εργαστηριακός Οδηγός
Συγγραφέας: Ε. Βαλάκος, Ε. Νικήτα, Σ. Παπαβασιλείου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus). Πέραν της τελικής εξέτασης στο εργαστήριο υπάρχει ενδιάμεση εξέταση σε σκελετικό υλικό καθώς και έκθεση πεπραγμένων από τη μελέτη του αρχαιολογικού σκελετικού υλικού(προαιρετικό). Επίσης οι φοιτητές παραδίδουν σε κάθε εργαστήριο απαντητικό φυλλάδιο, που συμμετέχει στον τελικό βαθμό κατά περίσταση.

Ο εργαστηριακός βαθμός που προκύπτει από χωριστές εξετάσεις συμμετέχει σε ποσοστό 30- 35% στον τελικό βαθμό του μαθήματος