Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Βιοηθική (53396)

ΒΙΟΗΘΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  53396 Γ ... ... 2 3,0 Τμήμα Νοσηλευτικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

...

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Β. Σ. Βελονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ηθικής και Νομικής Ευθύνης (Συντονίστρια Μαθήματος) -
 
  Εργαστήρια: ...
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βασική Βιοηθική - Δεοντολογία - Νομοθεσία για Επαγγελματίες Υγείας - 1η Έκδοση
Συγγραφέας: M. Ηγουμενίδης
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2020 - ISBN: 978-992-557-5886
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94643639
 
  Τίτλος: Ζητήματα ηθικής στη νοσηλευτική πρακτική - Ένας οδηγός για τη λήψη ηθικώς αποδεκτών αποφάσεων - 1η Έκδοση
Συγγραφέας: S. Fry, M. J. Johnstone (Μετάφραση - επιμέλεια Χρ. Λεμονίδου)
Εκδοτικός Οίκος: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ - Διαθέτης: Broken Hill Publishers
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 978-960-399-3278
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 13257054
 
  Τίτλος: Iατρική ευθύνη και Βιοηθική: Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος - 1η Έκδοση
Συγγραφέας: M. Κανελλοπούλου-Μπότη, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2013 - ISBN: 978-996-371-6494
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133619
 
Παρατηρήσεις:
 
  ...