Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Φυσιολογία Φυτών (010 Υ)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. ECTS Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Β010 Γ' 4 3 6 8,0 Βοτανικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργικής πολυπλοκότητας των φυτικών οργανισμών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αντιληφθούν σε βάθος τους μηχανισμούς και τη σημασία των βιοχημικών, βιοφυσικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και διεργασιών στη ζωή ενός φυτού: από την εμβρυογένεση και τη φύτρωση, τη φωτοσύνθεση, τις υδατικές σχέσεις και τη θρέψη, στην αύξηση, την ανάπτυξη και τις αποκρίσεις σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, μέχρι τη γήρανση και τον θάνατο.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις αλλά και κριτική σκέψη για τη σημασία των φυτικών λειτουργιών σε κάθε δυνατό επίπεδο οργάνωσης (μακρομόρια, κύτταρα, ιστοί, όργανα, ολόκληρα φυτά, πληθυσμοί), χρησιμοποιώντας διαφόρους τρόπους θεώρησης και προσέγγισης (μοριακή βιολογία, βιοχημεία, κλασική πειραματική φυσιολογία, οικοφυσιολογία). Επίσης ιδιαίτερο στόχο αποτελεί τόσο η θεωρητική κατανόηση της σπουδαιότητας του πειραματισμού στη Φυσιολογία Φυτών όσο και η βιωματική και πρακτική εμπειρία κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει 2ωρες διαλέξεις αναφορικά με: Εισαγωγή στη Φυσιολογία Φυτών. Φυτικά κύτταρα και νερό. Υδατικές σχέσεις, υδατικό ισοζύγιο. Υδρόφοβες επιφάνειες φυτών, βιομιμητική. Ανόργανη θρέψη, πρόσληψη θρεπτικών. Φυτικές ορμόνες. Είναι τα φυτά διαφορετικά; Πλαστικότητα φυτικών γονιδιωμάτων. Μεταγωγή σήματος. Παραδείγματα μεταγωγής σήματος. Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Εμβρυογένεση. Δευτερογενής μεταβολισμός. Αφομοίωση αζώτου. Αύξηση, ανάπτυξη. Φωτοσύνθεση. Μεταφορά στο φλοίωμα, μεταφορά διαλυμένων ουσιών και φωτοσυνθετικών προϊόντων. Φωτομορφογένεση. Αβιοτική καταπόνηση. Πολιτισμική πρόσληψη φυτών. Κινήσεις φυτών. Βιολογικοί ρυθμοί, ημερήσιο ρολόι. Άνθιση.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Ανόργανη θρέψη φυτών. 2. Χρωστικές πλαστιδίων. 3. Φωτοσύνθεση. 4. Αναπνοή. 5. Μεταβολισμός αζώτου. 6. Υδατικές σχέσεις φυτικών ιστών. 7. Διαπνοή. 8. Φύτρωση και λήθαργος σπερμάτων. 9. Φως και ανάπτυξη. 10. Φυτορμόνες και φυτική αύξηση - Φωτοτροπισμός. 11. Φροντιστήριο.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Α. Ρούσσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών (Συντονίστρια Μαθήματος) - Κ. Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών - Ι-Δ  Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών, Δρ. Μ. Δούση (ΕΔΙΠ) – Δρ. Π. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ε. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Α. Ρούσσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών - Ι-Δ Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών - Δρ. Μ. Δούση (ΕΔΙΠ) – Δρ. Π. Σωτηρίου (ΕΔΙΠ)  - Δρ. Ε. Γιαννούτσου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL304
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών

Συγγραφέας: Hopkins G. William, Huner P.A. Norman
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-557-5770
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86183084
 
  Τίτλος: Φυσιολογία και Ανάπτυξη Φυτών
Συγγραφέας: Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo, Ian Max Møller, Angus Murphy
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Utopia Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2017 - ISBN: 978-618-5173-16-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 59396732
 
  Τίτλος: Φυσιολογία Φυτών: Από το Μόριο στο Περιβάλλον
Συγγραφέας: Κ. Α. Ρουμπελάκη - Αγγελάκη (επιμ.)
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2009 - ISBN: 978-960-524-168-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 329
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών
Συγγραφέας: Ριζοπούλου Σ., Γεωργίου Κ., Θάνος Κ., Μελετίου-Χρήστου Μ.Σ., Ρούσσης Α.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016
Διανομή Σημειώσεων από: Aποθετήριο "Κάλλιπος"
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus) και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση της ύλης των παραδόσεων στο τέλος του εξαμήνου με: α) Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και β) Ερωτήσεις Ανάπτυξης (δοκίμια) Προσδιορισμένης Έκτασης, Β.  Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, Γ. Γραπτές αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων και Δ. Εξετάσεις εργαστηρίου.