Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Οικονομική & Διοίκηση Επιχειρήσεων (11529)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  11529 Γ' 3 ... 3 4,0 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών 
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές θεωρίες και πρακτικές που διέπουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και των αποφάσεων που λαμβάνονται σ' αυτή.  Επιδιώκεται η κατανόηση του οικονομικού συστήματος που λειτουργεί η επιχείρηση και η εμπέδωση των τεχνικών και στρατηγικών που εφαρμόζονται για την επιτυχή πορεία της.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η επιχείρηση λειτουργεί εντός ενός οικονομικού περιβάλλοντος που προσδιορίζεται από κυβερνητικές αποφάσεις που διαμορφώνουν τις οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια, την απασχόληση και την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Με βάση αυτό το περιβάλλον διαμορφώνονται συνθήκες για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στον κλάδο στον οποίο ενεργούν. Οι επενδυτικές αποφάσεις που επιλέγονται θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων και να μεγιστοποιείται η ωφέλεια. Περαιτέρω, η δραστηριοποίηση της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές μάρκετινγκ και πωλήσεων για την επιτυχή προώθηση των προϊόντων της. Τέλος, θα πρέπει η επιχείρηση να διαμορφώνει συγκεκριμένη στρατηγική για το είδος της παραγωγής και των υπηρεσιών που προσφέρει, τη γεωγραφική της δραστηριοποίηση αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή της αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: α) να κατανοεί το οικονομικό σύστημα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, β) να εμπεδώσει τεχνικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης, γ) να κατανοεί, διακρίνει και προσδιορίζει τις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν της στελέχη της στα θέματα της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητας, κλπ. δ) να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις βασικές θεωρίες λειτουργίας μίας επιχείρησης, ε) Να προσδιορίζει βασικές οικονομικές έννοιες, στ) να ερμηνεύει οικονομικά αποτελέσματα, ζ) να σχεδιάζει το ιεραρχικό σύστημα και το σύστημα πληροφόρησης της επιχείρησης, καθώς επίσης και στις μορφές αγοράς, πλήρης ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο, η) να κατανοεί την έννοια και τη σημασία του μάρκετινγκ

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εξωτερικοί λογαριασμοί μιας χώρας, διεθνείς επενδύσεις, εισοδήματα και πληρωμές, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αποταμιεύσεις, επενδύσεις, πληθωρισμός, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργία και σημασία μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση, αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, αποπληρωμή Δανείου, υπολογισμός Παρούσας και Μελλοντικής Αξίας, κόστος επιχείρησης, ανάλυση νεκρού σημείου, διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής μιας επιχείρησης.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

...

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Νικόλαος Θ. ΜυλωvάςΚαθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Συντονιστής Μαθήματος) -
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM214
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση ...
Συγγραφέας: Ν. Μυλωνάς 
Εκδοτικός Οίκος: Gutenberg - Διαθέτης: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-960-01-2163-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94690201
 
  Τίτλος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Από τη Θεωρία στην Πράξη
Συγγραφέας: Brigham F. Eugene, Ehrhardt C. Michael
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2019 - ISBN: 978-992-557-5442
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86056078
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Το υλικό που παρουσιάζεται σε κάθε παρουσίαση αναρτάται στο "η-τάξη μου." Από το υλικό αυτό καθώς και από τις συζητήσεις που γίνονται στο μάθημα αντλούνται τα θέματα των εξετάσεων.