Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Νησιωτική Βιογεωγραφία (052 Ε)

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
E 13Β052 H' 2 3 3 4,0 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Νησιωτική βιογεωγραφία είναι η μελέτη της κατανομής και της δυναμικής των διαφόρων ειδών στα νησιωτικά περιβάλλοντα. Λόγω της απομόνωσής τους από τα ηπειρωτικά είδη, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξάπλωση, τα είδη των απομακρυσμένων νησιών προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την εμφάνιση νέων μορφών, αλλά ταυτοχρόνως αποτελούν και εστίες εξαφάνισής τους. Η νησιωτική βιογεωγραφία προκύπτει από τη σύνθεση στοιχείων πολλών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων όπως η Oικολογία, η Eξέλιξη, η Mοριακή Bιολογία, η Γενετική και η Βιολογία της Συμπεριφοράς.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της νησιωτικής βιογεωγραφίας και η εξοικείωση με τα πρότυπα και τους βασικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης της βιοποικιλότητας σε νησιωτικά συστήματα. Εν συνεχεία, το μάθημα εισαγάγει τους /τις φοιτητές/τριες στις βασικές αναλύσεις και στα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διερεύνηση των βασικών  προτύπων του αντικειμένου. Επίσης, στο πλαίσιο Άσκησης Πεδίου, οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με νησιωτικό σύστημα, τα βασικά του χαρακτηριστικά και τους οργανισμούς που φιλοξενεί.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Τα νησιά ως φυσικα εργαστηρια - Νησιωτικά περιβάλλοντα - Η βιογεωγραφία της νησιωτικής ζωής: το πλαίσιο των θερμών σημείων της βιοποικιλότητας - Παιχνίδια με τους αριθμούς των ειδών: η μακροοικολογία των νησιωτικών βιοκόσμων - Συγκρότηση και δυναμική βιοκοινοτήτων - Κλίμακα και θεωρία της νησιωτικής βιογεωγραφίας: προς μια νέα σύνθεση - Νησιωτική θεωρία και διατήρηση - Προσαρμογές στη νησιωτική ζωή

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

...

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Αρ. Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας (Συντονιστής Μαθήματος) Ε. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας - Κ. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων - Π. Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας – Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ) Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Αρ. Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας – Δρ. Ι. Αναστασίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL367/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Νησιωτική Βιογεωγραφία: Οικολογία, Εξέλιξη & Διατήρηση
Συγγραφέας: Whittaker R.J., Fernandez-Palacios J.M.
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2009 - ISBN: 978-960-524-283-Χ
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 348
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις
Συγγραφέας: ...
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: ...
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα: Οικολογία. Επίσης για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος απαιτούνται καλές γνώσεις των φοιτητών/τριών στην Εξελικτική Βιολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), και περιλαμβάνει: α) Υποχρεωτική Ομαδική Δημόσια Παρουσίαση, β) Υποχρεωτική Ομαδική Γραπτή Εργασία και γ) Εργαστηριακές Αναφορές. Στον τελικό βαθμό συμμετέχουν κατά 60% οι βαθμοί της Υποχρεωτικής Ομαδικής Δημόσιας Παρουσίασης (40%), και της Υποχρεωτικής Ομαδικής Γραπτής Εργασίας (20%) και των Εργαστηριακών Αναφορών κατά 40%.