Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας (051 Ε)

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
E 13Β051 H' 4 - 4 5,5 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Aποτελεί εξειδικευμένο μάθημα Βιοχημείας σε υψηλό επίπεδο, όπου συζητούνται όλα τα προβλήματα αιχμής της Βιοχημείας με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτεΐνες, γίνεται εκτεταμένη προσπάθεια ανάλυσης των διαδικασιών μεθοδολογίας της έρευνας στο πεδίο αυτό καθώς επίσης και πολλά παραδείγματα από τις τρέχουσες εφαρμογές στην υγεία, στη βιοτεχνολογία, στην συνθετική βιολογία και στην πρωτεϊνική μηχανική.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της ερευνητικής βιολογίας και των πολλαπλών επιπέδων προσέγγισης ενός βιολογικού προβλήματος, αλλά και θα έχει συνειδητοποιήσει πως λειτουργεί η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

H ύλη του μαθήματος συνδυάζεται από διαλέξεις και σεμινάρια των φοιτητών που προέρχονται από την επίκαιρη βιβλιογραφία σε επίπεδο ανασκόπησης.

Βασικές αρχές δομής και λειτουργίας πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα - Νέες τεχνολογίες για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ανασυνδιασμένων πρωτεϊνών σε προκαρυωτικά, ευκαρυωτικά και σε ελεύθερα κυττάρων συστήματα, σε εργαστηριακό επίπεδο - Μέθοδοι αιχμής για την μελέτην πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συμπλόκων και των αλληλεπιδράσεων τους - Εφαρμογές πρωτεϊνικής μηχανικής σε όλα τα πεδία της ιατρικής, βιοτεχνολογίας αλλά και στη βασική έρευνα - Αρχές και εφαρμογές συνθετικής βιολογίας - Αρχές και εφαρμογές της σταθερότητας των πρωτεϊνών και η σημασία στη βιοτεχνολογία - Μελέτη πρωτεϊνών μέσω κατευθυνόμενης εξέλιξης - Ειδικός και μη ειδικός πολυμερισμός πρωτεϊνών και η σημασία του σε φυσιολογικές και μη φυσιολογικές καταστάσεις - Το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών - Θέματα εφαρμοσμένης πρωτεομικής - Θέματα εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής πρωτεϊνών - Σχεδιασμός επίλυσης και αξιολόγησης μεθοδολογιών για την προσέγγιση βασικών βιολογικών προβλήμάτων - Επιλογή θεμάτων αιχμής βάσει της τρέχουσας βιβλιογραφία

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Κ. Βοργιάς, Καθηγητής Βιοχημείας (Συντονιστής Μαθήματος) -
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL217
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Αρχές Πρωτεωμικής
Συγγραφέας: Twyman Richard M.
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-557-516-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86053346
 
  Τίτλος: Βιοχημεία
Συγγραφέας: Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-517- 340-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 77113116
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: ... Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), βάσει της σεμιναριακής ύλης που παρουσιάζεται σε όλη τη διάρκεια της διδιασκαλίας. Κάθε σεμινάριο γίνεται από 1-2 άτομα και κατατίθεται στον διδάσκοντα σε μορφή παρουσίασης 20 λεπτών και σύνοψης στα ελληνικά μέχρι 8000-10000 λέξεων. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ο διδάσκων και οι φοιτητές εντοπίζουν την ουσία κάθε διάλεξης σε 3 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές ανακοινώνονται σε τακτά διαστήματα στους συμμετέχοντες στο μάθημα και είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για μελέτη. Στη γραπτή εξέταση 6 ισοδύναμες ερωτήσεις επιλέγονται από τον διδάσκοντα και οι φοιτητέ/τριες υποχρεούνται να απαντήσουν στις 5 με μέγιστο αριθμό λέξεων 200 ανά ερώτηση. Μετά το πέρας των αποτελεσμάτων οι φοιτητές καλούνται να συζητήσουν την αξιολόγησή τους εαν το επιθυμούν.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την παρουσίαση του σεμιναρίου, τη γραπτή εργασία, την τελική εξέταση και την ενεργή συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία.