Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Πανίδα της Ελλάδας (028 Ε)

ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
E 13B028 ΣΤ' 3 3 4 5,5 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η ανάδειξη της μοναδικότητας της ελληνικής πανίδας. Αναλύονται οι παράγοντες που σμίλευσαν τη σύσταση της ελληνικής πανίδας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ενδημικά είδη της Ελλάδας καθώς και στα είδη εκείνα που διατηρούν στη χώρα μας τους μοναδικούς τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Επίσης, παρουσιάζονται διεξοδικά όλες οι ζωικές ομάδες που απαντούν στον ελλαδικό χώρο.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της ελληνικής πανίδας καθώς και η μελέτη και εμπέδωση των μηχανισμών και των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ελληνική βιοποικιλότητα. Η εξοικείωση και εξάσκηση των τυπικών μεθόδων ανάλυσης και προσέγγισης ζωικών ομάδων στο εργαστήριο και στο πεδίο. Η γνώση της μεθοδολογίας μελέτης των ζωικών ομάδων η οποία εφαρμόζεται εκτενώς στην τριήμερη άσκηση πεδίου. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν σε βάθος τον πλούτο της ελληνικής ζωικής ποικιλότητας καθώς και τις διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτόν.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Μελέτη της ελληνικής πανίδας - Παλαιογεωγραφία-Παλαιοπανίδα - Πρότυπα κατανομής ελ. πανίδας – Μαλάκια - Σκωληκόμορφα φύλα - Πανίδα Εσωτερικών Υδάτων – Μυριάποδα – Ισόποδα – Αραχνίδια – Έντομα - Κοινωνικά Έντομα - Ψάρια Εσωτερικών Υδάτων – Αμφίβια – Ερπετά – Πτηνά – Θηλαστικά - Άνθρωπος και Πανίδα - Πανίδα Σπηλαίων - Διαχείριση Πανίδας - Πανίδα σε Προστατευόμενες Περιοχές - Εισβλητικά Είδη – Πανίδα και ελληνικός πολιτισμός - Ασθένειες Άγριας Πανίδας

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μορφολογικές προσαρμογές εντόμων – 2. Χερσαία αρθρόποδα – 3. Συστηματική Ιχθύων Εσ. Υδάτων – 4. Συστηματική Αμφιβίων και Ερπετών - 5. Συστηματική Πτηνών - 6. Συστηματική Θηλαστικών της Ελλάδας – 7. Μεθοδολογία Μελέτης Πανίδας – 8.  Τριήμερη Άσκηση Πεδίου

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας (Συντονιστής Μαθήματος) - Α. Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας & Οικολογίας Πληθυσμών-  Γιώργος Καρρής, Επίκουρος Καθηγητής Οικολογίας – Δρ. Χλόη Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Ιωάννης Αναστασίου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Χρ. Γεωργιάδης (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Γιώργος Καρρής, Επίκουρος Καθηγητής Οικολογίας – Δρ. Χλόη Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Ιωάννης Αναστασίου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Χρ. Γεωργιάδης (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
 

https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL338/

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Η Πανίδα της Ελλάδας - Βιολογία & Διαχείριση της Άγριας Πανίδας
Συγγραφέας: Πολυσυγγραφικό, Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης Παφίλης
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Λευκωσία, 2020 - ISBN: 9789925575053
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 86055696
 
  Τίτλος: Διαχείριση Άγριας Πανίδας: Θεωρία & Εφαρμογές
Συγγραφέας: Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χ.
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Α. Τζιόλλα και Υιοί
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009 - ISBN: 978-960-418-166-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 18548765
 
  Τίτλος: Οικολογία και διαχείριση της άγριας πανίδας
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 978-960-12-1404-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 17441
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του μαθήματος Ζωολογία όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της επιστήμης της Ζωολογίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα, με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α.  Γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών στα όσα διδάχθηκαν και συμμετοχή στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 70%Β. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για τη συστηματική και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ζωικών ομάδων στις οποίες ασκήθηκαν, αναγνώριση διαφανειών καθώς και μεθοδολογικές ερωτήσεις και συμμετοχή στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 30%. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των δύο παραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων.