Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Συμπεριφορά Ζώων (032 Ε)

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Β032 ΣΤ' 3 3 4,0 5,5 Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων έχει πάρει τα τελευταία χρόνια νέα ώθηση καθώς έχει συνδυαστεί με τις εξελικτικές διαδικασίες, την οικολογία της συμπεριφοράς, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς η γνώση της συμπεριφοράς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη μέτρων διατήρησης, τη νευροβιολογία κ.ά. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί εξαιρετικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά βιβλία που προσφέρουν στους φοιτητές αλλά και στους ερευνητές συμπυκνωμένες τις πιο πρόσφατες γνώσεις για το αντικείμενο.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Οι φοιτητές να μπορέσουν να αντιληφθούν τις γενικές αρχές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ζώα, να εκτιμήσουν το εύρος των μηχανισμών με τους οποίους προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους χρησιμοποιώντας διαφορετικές συμπεριφορές, και μέσω της μελέτης της συμπεριφοράς, να αντιληφθούν τους λόγους για τους οποίους τα ζώα εκτελούν μια τεράστια ποικιλία συμπεριφορών και να κατανοήσουν ορισμένες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων, η ιστορία της μελέτης της συμπεριφοράς των ζώων, η γενετική και η εξέλιξη της συμπεριφοράς, η ανάπτυξη της συμπεριφοράς,  η ρύθμιση της συμπεριφοράς, η οργάνωση της συμπεριφοράς, οι προσαρμογές της συμπεριφοράς για την επιβίωση, η οικολογία της συμπεριφοράς της διατροφής, η επιλογή του ενδιαιτήματος, η εξέλιξη της επικοινωνίας, η συμπεριφορά της αναπαραγωγής, η γονική φροντίδα, η κοινωνική συμπεριφορά, η ανθρώπινη συμπεριφορά.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Aνταγωνισμός – 2. Άμυνα και θήρευση – 3. Θεωρία παιγνίων – 4. Επικονίαση και έντομα – 5. Χωροκρατικότητα

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας (Συντονιστής Μαθήματος) Ε. Βαλάκος, Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας -  Σκ. Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας - Δρ. Χλόη Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Ιωάννης Αναστασίου (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Παναγιώτης Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας – Δρ. Χλόη Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) – Δρ. Ιωάννης Αναστασίου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Χρ. Γεωργιάδης (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
 

https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL342/

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Η Συμπεριφορά των Ζώων
Συγγραφέας: Rubenstein R. Dustin, Alcock John
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-992-556-3562
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94643626
 
  Τίτλος: Ηθολογία ζώων
Συγγραφέας: Χιντήρογλου Χαρίτων, Στάικου Αλεξάνδρα
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-960-12-2486-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94689598
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση του μαθήματος Ζωολογία όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της επιστήμης της Ζωολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Ι.  Γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των φοιτητών στα όσα διδάχθηκαν και συμμετοχή στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 80%ΙΙ. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης για την συστηματική και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ζώων στα οποία ασκήθηκαν, αναγνώριση διαφανειών καθώς και μεθοδολογικές ερωτήσεις και συμμετοχή στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 20%. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των δύοπαραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων.