Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Νευροβιολογία - Νευροχημεία (045 Ε)

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Β045 Ζ' 3 - 3 4,0 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: Νευροβιολογία και Νευροχημεία, οι οποίες διδάσκονται ανεξάρτητα και παράλληλα και περιλαμβάνουν διαλέξεις που αφορούν την: Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος - Αλληλεπίδραση καρδιαγγειακού συστήματος και νευρικού συστήματος – Νευροανοσολογία – Νευροενδοκρινολογία - Άλλους μηχανισμούς ρύθμισης του νευρικού συστήματος - Γνωστικές λειτουργίες - Βιοχημεία νευρικού συστήματος - Αρχές χημικής νευροδιαβίβασης και σηματοδότησης - Νευροδιαβιβαστικά συστήματα - Χολινεργική νευροδιαβίβαση, Κατεχολαμίνες, Σεροτονίνη, Ισταμίνη, Νευροπεπτίδια, Γλουταμικό, GABA, Πουρινεργικό σύστημα, G πρωτεΐνες, κυκλικά νουκλεοτίδια - Βιοχημεία Νευροπαθειών

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να έχει:

Γνώσεις: α) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής των μηχανισμών ανάπτυξης του νευρικού συστήματος και της ανατομίας του, β) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής της αιμάτωσης του εγκεφάλου και της ρύθμιση της αιμάτωσης του καθώς επίσης και τη λειτουργία του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού, γ) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής του ανοσοποιητικού συστήματοςτου εγκεφάλου και της αλληλεπίδρασής του με το περιφερικό ανοσοποιητικό σύστημα, δ) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής των μηχανισμών αλληλεπίδρασηςτου ενδοκρινικού και του νευρικού συστήματος, ε) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής άλλων μηχανισμών που εμπλέκονται στην ρύθμιση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος όπως οι κιρκάδιοι ρυθμοί και ο ύπνος, στ) Γνώση και δυνατότητα περιγραφής τη μοριακής βάσης των γνωστικών λειτουργιών, ζ) Κατανόηση της λειτουργίας και ρύθμισης βιομορίων που ελέγχουν τις βιοχημικές και μοριακές διεργασίες  του νευρικού συστήματος, η) Κατανόηση της λειτουργίας των νευροδιαβιαστικών συστημάτων και των βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών μεταβίβασης πληροφορίας .

Δεξιότητες: α) Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων κυτταρικών πληθυσμών του εγκεφάλου, β) Κατανόηση της  νευροχημικής βάσης της νευρωνικής λειτουργίας, γ) Κατανόηση του ρόλου της  ρύθμισης των νευροχημικών  συστημάτων στην λειτουργία του νευρικού συστήματος, δ) Αντίληψης των αλληλεπιδράσεων των διαφόρων συστημάτων με το νευρικό σύστημα, ε) Κατανόησης ασθενειών που προκύπτουν από την διαταραχή της φυσιολογικής σχέσης του νευρικού συστήματος με άλλα συστήματα του σώματος, στ) Αντίληψη και κατανόηση των μηχανισμών νευροδιαβίβασης, όπως και της ρύθμισης αυτών, ζ) Κατανόηση των μηχανισμών δράσης των νευροδιαβιβαστών και  φαρμάκων στις νευρολογικές και ψυχιατρικές ασθένειες

Ικανότητες: α) Κατανόηση των σύγχρονων τεχνολογιών της φυσιολογικής και παθολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος, β) Δυνατότητα αναζήτησης εργασίας ή περαιτέρω εκπαίδευσης σε συναφή επιστημονικά πεδία, γ) Γρήγορη και αποτελεσματική ενσωμάτωση σε σχετικά εργασιακά περιβάλλοντα, δ) Αύξηση της αυτονομίας σε σχετικά εργασιακά περιβάλλοντα

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Ανάπτυξη του νευρικού Συστήματος: Ανάπτυξη και καθοδήγηση νευραξόνων, Σχηματισμός και αποκοπή συνάψεων, Νευροπροστασία και νευροτοξικότητα - Αλληλεπίδραση καρδιαγγειακού συστήματος και νευρικού συστήματος: Αιμάτωση του εγκεφάλου. Νεύρωση των αγγείων και της καρδιάς, Αιματοεγκεφαλικός φραγμός, Ισχαιμία και απόκριση του εγκεφάλου στην ισχαιμία, Μεταβολισμός ενέργειας στο Κεντρικό νευρικό σύστημα - Νευροανοσολογία:Αστροκύτταρα -μεταβολισμός νευρώνων-ρύθμιση της συναπτικήςνευροδιαβίβασης, Μικρογλιακά κύτταρα-ρόλος στη συναπτική διαβίβαση και στην αποκοπή των συνάψεων, Ο ρόλος του περιφερικού ανοσοποιητικού συστήματος - Νευροενδοκρινολογία:Αλληλεπίδραση ενδοκρινικού και νευρικού συστήματος - Άλλοι μηχανισμοί ρύθμισης του νευρικού συστήματος: Κιρκάδιοι ρυθμοί-ύπνος και όνειρα, Κινητοποίηση-ανταμοιβή και εθισμός - Γνωστικές λειτουργίες:Συναισθήματα-Ενσυναίσθηση-μνήμη και μάθηση, Γλώσσα και επικοινωνία

ΝΕΥΡΟΧΗΜΕΙΑ: Βιοχημεία νευρικού συστήματος: Επισκόπηση - Γενικές αρχές χημικής νευροδιαβίβασης και σηματοδότησης - Χολινεργικήνευροδιαβίβαση – Ακετυλοχολίνη - Κατεχολαμίνες : Ενζυμολογία - Βιοσύνθεση –Υποδοχείς - Σεροτονίνη : Βιοσύνθεση- Υποδοχείς- Επαναπρόσληψη - Ισταμίνη : Βιολογική δράση στο ΚΝΣ και στην περιφέρεια - Νευροπεπτίδια, Γλουταμικό: Δράση στις διεγερτικές  συνάψεις - GABA : Σύνθεση  - Υποδοχείς – Δράση - Πουρινεργικό σύστημα, G πρωτεΐνες και κυκλικά νουκλεοτίδια στο Νευρικό σύστημα, Ρόλος της πρωτεϊνικής φωσφορυλίωσης λειτουργία του νευρικού συστήματος - Βιοχημεία Νευροπαθειών– Εξάρτησης, Διαταραχές μεταβολισμού αμινοξέων, Επιληψία

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
 

Θεωρία: Σπ. Ευθυμιόπουλος, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας (Συντονιστής Μαθήματος)Δ. Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Ουρ. Τσιτσιλώνη, Καθηγήτρια Ανοσολογίας - Π. Παπαζαφείρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων - Ι.-Κ. Αγγελή, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων

 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Νευροεπιστήμη
Συγγραφέας: D. Purves, G.J. Augustine, D. Fitzpatrick, W.C. Hall, et al.
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-394-596-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41790
 
  Τίτλος: Νευροεπιστήμη & Συμπεριφορά
Συγγραφέας: Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M.
Εκδοτικός Οίκος: ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Ηράκλειο, 2009 - ISBN: 978-960-524-075-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 467
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα: Φυσιολογία Ζώων & Ανθρώπου, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιολογία Κυττάρου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Γραπτή Εξέταση με ερωτήσεις εκτεταμένης απάντησης ή και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.