Αρχική » Ανακοινώσεις Βραβείων - Υποτροφιών - Επιχορ/σεων

Ανακοινώσεις Βραβείων - Υποτροφιών - Επιχορ/σεων

25-06-2020 Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών που...


09-06-2020 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

  Εκ μέρους της Διαχειρίστριας Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κ. Θ. Αγαλόγλου, αναρτάται η συνημμένη προκήρυξη που αφορά τα «Βραβεία για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος. Με τα βραβεία αυτά, το Ίδρυμα...


12-05-2020 ΙΤΕ - Προκήρυξη Βραβείου Εξαίρετη Παν/μιακή Διδασκαλίας 2020

  Εκ μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ), αναρτάται η συνημμένη προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020 στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών. Η καταληκτική ημερομηνία...


29-04-2020 Ι∆ΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

  Το ΔΣ του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ,  πέντε (5) κατά...


23-04-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

  Το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ενδιαφέρεται για συνεργασία με φοιτητή, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στο πεδίο της Βιολογίας ή σε συναφές αντικείμενο, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα...


18-03-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2016-2017

  Ματθίλδης Χας Κ.Βαρβαρέσου: Μία (1) υποτροφία σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών αυτού, προς πραγματοποίηση ευρύτερων οικονομικών σπουδών στο...


18-03-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2016-2017

  Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα Βλάχου Νικολάου: Δύο (2) υποτροφίες σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00. Βαρύκα Ιώαννου: Μία (1) υποτροφία...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 43