Αρχική » Μουσεία - Κήποι

ΜΟΥΣΕΙΑ & ΚΗΠΟΙ

Στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Μουσείο Ζωολογίας, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση και βοηθά για τη σωστή λειτουργία του Βοτανικού Κήπου Ιουλίας & Αλεξάνδρου Διομήδους.