Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

18-09-2020 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

  Εκ μέρους της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος - Φοιτητικών Θεμάτων αναρτάται ο Οδηγός Σπουδών 2020-2021


18-09-2020 Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

  Εκ μέρους της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος - Φοιτητικών Θεμάτων αναρτάται το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021


18-09-2020 Ανανεωμένος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών των Σχολών με βάση την ΚΥΑ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 και τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω της πανδημίας

  Οι βιβλιοθήκες επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους λαμβάνοντας, όμως, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για το κοινό, όσο και για το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό κοινοποιούμε τον...


17-09-2020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ΕΚΠΑ

  Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19...


16-09-2020 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

  Η έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς  στην περίοδο πανδημίας COVID-19, που συμπίπτει με αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, έχει επηρεάσει την εθελοντική αιμοδοσία και την επάρκεια του προς μετάγγιση αίματος. Η προσέλευση...


07-09-2020 ΚΥΑ για λειτουργία ΑΕΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη υπ'αριθμ. 115744/Ζ1/2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3707) "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του...


03-09-2020 Ορισμός Εκπροσώπων Φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

  Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος, Αν. Καθηγητή κ. Αρ. Παραμακέλη, αναρτάται η σχετική με το θέμα πρόσκληση.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 106