Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

19-10-2018 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. - ΕΚΛΟΓΕΣ 24/10/2018

  Εκ μέρους της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής των κ. κ. Aμίλλη Σωτήριο, Κωνσταντή Ουρανία και Πυρρή Ιωάννα, αναρτάται η συνημμένη ανακήρυξη των υποψηφίων μελών Ε.ΔΙ.Π.


19-10-2018 Εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του ΥΠΕΘ ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της υπ' αρ .πρ. 163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2) εγκυκλίου του και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σε αυτή, τα...


18-10-2018 Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

  Εκ μέρους της Προέδρου του Τμήματος, Καθηγήτριας κ. Ισ. Παπασδέρη, αναρτώνται οι επισυναπτόμενοι ορισμοί: Ορισμός  Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη εκπροσώπων  Ε.ΔΙ.Π.  στη Συνέλευση και στις...


17-10-2018 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

  Αναρτάται ανακοίνωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για δωρεάν διαδικτυακό μάθημα 80 συνολικά διδακτικών ωρών, σχετικό με τη Βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή. Λεπτομερείς οδηγίες για το μάθημα δίνονται στην...


16-10-2018 Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

  Οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ καταδικάζουν τις καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων από εξωπανεπιστημιακές οργανώσεις και απαιτούν από την εξωπανεπιστημιακή οργάνωση του ΡΟΥΒΊΚΩΝΑ να αποχωρήσει από το γραφείο που έχει καταλάβει στη...


15-10-2018 Γενική Χημεία: Αναβολή Παράδοσης 16/10

  Εκ μέρους της διδάσκουσας το μάθημα της Γενικής Χημείας, Επ. Καθ. Ελ. Κ. Ευθυμιάδου, ανακοινώνεται ότι η παράδοση του μαθήματος της 16/10 αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, καθώς και ότι θα γίνει άμεση αναπλήρωσή του...


10-10-2018 Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται, μέσω της ιστοσελίδας του...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 44