Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

12-06-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

  Εκ μέρους της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων - Ωρολογίου Προγράμματος αναρτάται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024


11-06-2024 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΤΕΠ

  Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 53864/7-6-2024 (α.π. ΕΚΠΑ) απόφαση ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής...


11-06-2024 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΤΕΠ

  Η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 53864/7-6-2024 (α.π. ΕΚΠΑ) απόφαση ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής...


10-06-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Συγκρότηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων προς πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Επισυνάπτεται ο πίνακας με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των...


10-06-2024 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2024-2025 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Αναρτάται το έγγραφο ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής του θέματος. Επισημαίνεται ότι λόγω κωλύματος, το τακτικό μέλος κ. Πυρρή Ιωάννα θα αντικατασταθεί από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, κ. Αδαμοπούλου Χλόη. Επίσης, το...


07-06-2024 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 53863/07-06-2024 Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν στην ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 147