Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

18-09-2018 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (20/9)

  Οι φοιτητές που ΔΕΝ επιλέχθηκαν στο εργαστήριο «Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί» 13Ν511-Ε’ Εξάμηνο: ΑΜ 1113 200500005 201000009 201000114 201300173 201400070 201400155 201400159 201400177 ...


18-09-2018 Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Βιολογίας

  Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Oργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄) 2) την υπ’ αριθ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική...


15-09-2018 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - 2019

  Εκ μέρους της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος - Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος αναρτάται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2018 - 2019 του Παλαιού (εξάμηνα Α', Γ', Ε' & Ζ') και του Αναθεωρημένου (εξάμηνα...


13-09-2018 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2018-2019

  Εκ μέρους της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος - Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος αναρτάται το επισυναπτόμενο αρχείο, το οποίο αφορά το θέμα και βρίσκεται μόνιμα εδώ.


11-09-2018 Ενημερωτική επιστολή για τα ΠΜΣ

  Εκ μέρους της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ αναρτάται το συνημμένο αρχείο που αφορά τη διαδικασία αποδοχής διαχείρισης των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) που ιδρύθηκαν ή...


08-09-2018 Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ

  Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 44