Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

21-06-2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

  Εκ μέρους της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων - Ωρολογίου Προγράμματος αναρτάται το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.


19-06-2023 Βραβεία Fulbright 2023-2024 – βραβευθέντα μέλη του ΕΚΠΑ

  To Ίδρυμα Fulbright επιβραβεύει ετησίως την αριστεία και διανοίγει γέφυρες μεταξύ των χωρών όπου εδρεύει και των ΗΠΑ σε ακαδημαϊκό, πολιτιστικό, τεχνολογικό και πολιτικό επίπεδο. Από τους εννέα φετινούς βραβευθέντες Επισκέπτες...


12-06-2023 Διευκρινίσεις για Μερική Φοίτηση & Aνώτατη Διάρκεια Φοίτησης

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτώνται εκ νέου οι ακόλουθες διευκρινίσεις: Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι...


08-06-2023 [CIVIS] Νέα περίοδος αιτήσεων! Micro-Programme Civic Engagement - Ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

  Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, συνδιοργανώνεται το διεπιστημονικό Μικρό-Προγράμμα με τίτλο:"Civic Engagement" από το...


08-06-2023 Κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

  Επισυνάπτεται η σχετική με το θέμα απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας, στη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2023.


23-05-2023 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15/05/23)

Τροποποίηση της από 23/04/2021 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2023, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 38909/26-04-2023 εγκύκλιο του Αντιπρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. και την...


15-05-2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  Αναρτάται το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023.


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 40