Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

09-12-2020 Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων - Στοιχεία φοιτητών που δεν υπέβαλαν δήλωση συγγραμμάτων μέσω του ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

  Παρακαλούμε τους φοιτητές που δικαιούνται (έως 12ου εξαμήνου φοίτησης) αλλά δεν δήλωσαν συγγράμματα έως 22-11-2020, να αποστείλουν συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία τους στη Γραμματεία (secr@biol.uoa.gr), ΕΩΣ ΤΗ...


07-12-2020 ΕΛΚΕ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Επισυνάπτονται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του Τμήματος Βιολογίας και το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Ερευνών. 


07-12-2020 ANABOΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 για το σύνολο της...


07-12-2020 Εθελοντικά Προγράμματα AISEC

  Επισυνάπτεται παρουσίαση των νέων εθελοντικών προγραμμάτων της AISEC. 


07-12-2020 Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων από 7.12.2020 έως 14.12.2020

  Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 για το σύνολο της...


03-12-2020 Διάκριση της Φοιτητικής Ομάδας iGEM Athens 2020 στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας

  Η  ερευνητική φοιτητική ομάδα Συνθετικής Βιολογίας "iGEM Athens 2020", η οποία συστάθηκε με Επιβλέπουσα Καθηγήτρια τη Διευθύντρια του Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας του Τμήματος, Δρ. Παναγούλα Κόλλια, με σκοπό να...


01-12-2020 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ http://my-studies.uoa.gr 9 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2020 Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας  γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Γραμματειών, εφόσον οι...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 191