Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

03-05-2023 Υπηρεσία Hλεκτρονικής Yποβολής Aιτημάτων

  Το Τμήμα Βιολογίας έχει συνδεθεί με την πλατφόρμα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ. Αιτήματα που απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος λαμβάνονται και πρωτοκολλούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της...


22-12-2022 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16/12/2022)

  Το Τμήμα Βιολογίας, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης την 16η/12/2022, αποφάσισε την χορήγηση πιστοποιητικού για το γνωστικό αντικείμενο της «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ», για τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η βεβαίωση...


25-02-2022 eclass BIOL 169 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

  η-Τάξη ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/) Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να επισκεφθούν την ηλεκτρονική τάξη του ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/) και να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και στο  μάθημα...


25-01-2022 Υπαγωγή φοιτητών του ΕΚΠΑ σε καθεστώς μερικής φοίτησης

  Εκ μέρους της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο ΦΕΚ 133 Τ.Β΄2022 (Αρ. Απ. 981/29-12-2021), στο οποίο δημοσιεύτηκε απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με...


23-12-2021 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υ.Α. για τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)

  Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6068/τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 Υπουργική Απόφαση με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και τους...


16-12-2021 Οδηγοί Αρμόδιων Υπαλλήλων Γραμματειών για Φοιτητές με Αναπηρία

  Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεωργίου Κουρουπέτρογλου, αναρτάται ο συνοπτικός και αναλυτικός «Οδηγός Αρμοδίων Υπαλλήλων Γραμματειών για Φοιτητές με Αναπηρία» οι οποίοι αποτελούν προσπάθεια...


14-10-2021 Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Ιδρύματος

  Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 4087 τ.Β'/7.9.2021)...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 40