Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χρήστος Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων &...


29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χρήστος Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Ζωολογίας – Θαλάσσιας...


29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Οικολογίας – Ταξινομικής

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Ανδρέας Ρούσσης, Επίκουρος Καθηγητής – Μαρία - Σόνια Μελετίου – Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια – Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα...


29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χρήστος Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου &...


29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χρήστος Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας,...


29-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Σκαρλάτος Ντέντος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χρήστος Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής...


28-06-2019 Αποτέλεσμα Eκλογής Διευθυντή Τομέα Βοτανικής

  Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής (Ανδρέας Ρούσσης, Επίκουρος Καθηγητής – Μαρία - Σόνια Μελετίου – Χρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια – Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής) για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 172