Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ανακοινώσεις Γραμματείας

08-09-2023 Σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ ανακοινώνεται ότι: Η παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (Β΄ 1965)...


05-09-2023 ΒΡΑΒΕΙΟ «ΟΡΕΣΤΗ – ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΜΥΛΩΝΑΚΗ»

  Το Τμήμα Βιολογίας, με τη σύμφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει θεσμοθετήσει βραβείο στην μνήμη του εκλιπόντος φοιτητή του Τμήματος Βιολογίας, Ορέστη - Κωνσταντίνου Μυλωνάκη,...


30-08-2023 Έγκριση μητρώου γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος από τη Σύγκλητο

  Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 6-7-2023 (12η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2022-23) Θέμα 32ο (4): Έγκριση μητρώου γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η Σύγκλητος αφού...


29-08-2023 Πρόγραμμα ΙΚΥ: Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς 2023-2024

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)  και ειδικότερα του άρθρου 1...


04-08-2023 ADMISSION/REGISTRATION INFORMATION FOR INCOMING CIVIS/ERASMUS+ STUDENTS - Winter Semester 2023-24

  IMPORTANT INFO ON CIVIS/ERASMUS+ PROCEDURES WEBADM ACCOUNT CREATION PROCESS


28-07-2023 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞEIΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 2023-2025

  Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. με θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2025 Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας...


30-06-2023 Φοιτητικο Στεγαστικό Επίδομα 2023

  Εκ μέρους του Τμήματος Σίτισης - Στέγασης της Πανεπιστημιακής Λέσχης αναρτάται η υπ. αριθμ. 71894/Ζ1/29-6-23 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για λήψη Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 2023. Η...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 40