Αρχική » Ανακοινώσεις Βραβείων - Υποτροφιών - Επιχορ/σεων

Ανακοινώσεις Βραβείων - Υποτροφιών - Επιχορ/σεων

30-05-2017 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες Ίδρύματος "Ι. Σ. Λάτση" για το Ακαδ. Έτος 2017-2018

  Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 22 νέων υποτροφιών επιπέδου Master’s σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: 20 υποτροφίες για όλα τα επιστημονικά πεδία...


19-05-2017 Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακά προγράμματα - Υποτροφίες ΕΚΠΑ

  Στον παρακάτω σύνδεσμο ανακοινώνονται καθημερινά προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και υποτροφίες που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους όλων των...


16-05-2017 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Εκ μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), αναρτάται η προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2017 στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των...


10-05-2017 Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση - Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδ. Έτους 2017 - 2018

  Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση 22 νέων υποτροφιών επιπέδου Master’s σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Βασικές προϋποθέσεις: - Απολυτήριο από...


04-04-2017 Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό (Παν/κό έτος 2014-2015)

  Α. Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα 1. Iωάννου Βαρύκα:  Μία (1) υποτροφία σε φοιτητές όλων των Σχολών του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00 2. Βλάχου Νικολάου: Μία (1) υποτροφία σε...


30-03-2017 ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

  Οι καταληκτικές ημερομηνίες των προθεσμιών για την υποβολή εργασιών για τα βραβεία του Ιδρύματος  Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού...


04-03-2017 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφασης με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ)

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά το θέμα.


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 43