Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS

Ανακοινώσεις ERASMUS

27-04-2021 CIVIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 - Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής - μοριοδότησης φοιτητών

  Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος Βιολογίας και κατόπιν ελέγχου των αποτελεσμάτων μοριοδότησης από το ΤΕΔΣ, επισυνάπτεται ο πίνακας επιλογής  - μοριοδότησης φοιτητών για το CIVIS - ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022, με τη...


22-04-2021 Erasmus + / Σπουδές 2021-2022 - ΤΕΛΙΚΟΣ Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής - μοριοδότησης φοιτητών

  Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος Βιολογίας και κατόπιν ελέγχου των αποτελεσμάτων μοριοδότησης από το ΤΕΔΣ, επισυνάπτεται ο τελικός πίνακας πίνακας επιλογής  - μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2021-2022.


19-04-2021 CIVIS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Ανακοινώνται οι αριθμοί μητρώου των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα CIVIS, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:   1113201700005   1113201700042   ...


02-04-2021 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - CIVIS/ERASMUS Σπουδές 2021-2022 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΑΙΤΗΣΗ

  Αναρτάται πρόσκληση σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για φοίτηση στα Πανεπιστήμια μέλη της Ένωσης Πανεπιστημίων CIVIS,  το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


01-04-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Ανακοινώνται οι αριθμοί μητρώου των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας που υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+/Σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:   1. 1113201400019   2. ...


26-03-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Σπουδές 2021-2022 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Απευθύνεται πρόσκληση σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Βιολογίαςγια συμμετοχή στο Πρόγραμμα  ERASMUS+, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στην παρούσα πρόσκληση, παρατίθεται ο πίνακας με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 33