Αρχική » Ανακοινώσεις ERASMUS

Ανακοινώσεις ERASMUS

04-04-2023 Erasmus+ Πρακτική Άσκηση - Προκήρυξη

  Εκ μέρους του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ αναρτώνται: 1. Η Προκήρυξη "ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024" και 2. Το...


27-03-2023 ERASMUS+ Σπουδές 2023-2024 - Αποτελέσματα επιλογής εξερχομένων φοιτητών του Τμήματος

  Κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Εrasmus του Ε.Κ.Π.Α., αναρτώνται οι πίνακες με τα αποτελέσματα επιλογής των εξερχόμενων φοιτητριών/φοιτητών για Εrasmus+ Σπουδές 2023-2024. Οι επιλεγμένες/οι φοιτήτριες/φοιτητές θα λάβουν στη...


07-03-2023 ERASMUS ESN KAPA ATHENS

  Εκ μέρους του φοιτητικού συλλόγου "ESN KAPA Athens" - έναν εθελοντικό σύλλογο που συνεργάζεται με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ και αφορά τους φοιτητές Erasmus, τόσο τους εισερχόμενους όσο και τους εξερχόμενους -...


04-03-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-24

  Απευθύνεται πρόσκληση και αίτηση σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  ERASMUS+, ΚΑ131 στο οποίο προβλέπεται η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που...


03-03-2023 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023-24

  Εκ μέρους του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ αναρτώνται για ενημέρωση των ενδιαφερομένων η πρόσκληση και οι συνοδευτικοί πίνακες για την επιλογή φοιτητών ERASMUS+ για σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 12 από τα συνολικά 12