Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

20-03-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή «Γενετική - Μοριακή Γενετική Ευκαρυωτικών Οργανισμών»

  Η θέση άνοιξε ξανά από  7/5/2020 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολών την 16/5/2020 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 14 17.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική -...


08-01-2020 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 2. Την υπ’αριθμ. Β1/439 (ΦΕΚ...


23-09-2019 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής...


04-09-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχεται: 1. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος 2. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη...


27-07-2019 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186 12.07.19, προκηρύσσεται: α) μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1819027446/4.4.2019) και β) μία (1) θέση...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 12 από τα συνολικά 12