Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

13-10-2016 Mια (1) κενή θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21/4/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 13/4/2016), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1)...


13-10-2016 Μία (1) θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα».

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 7/3/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 17/2/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 8/1/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


20-09-2016 Μία (1) θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική και Οικολογία Μυκήτων»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 7/3/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 17/2/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 27/1/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


20-09-2016 Μία (1) θέση Kαθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικοφυσιολογία Φυτών»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 7/3/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 17/2/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 3/2/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


15-09-2016 Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 7/3/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 17/2/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 27/1/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


04-02-2016 Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή Βιολογίας Κυττάρου στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Job Vacancy: Postdoctoral Research Scientist in Cell Biology University of Crete, Heraklion, Greece The Laboratory of Cell Cycle and Division in the Department of Biology, University of Crete, Heraklion, Greece is seeking a...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 13 από τα συνολικά 13