Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

25-10-2023 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και λειτουργία φυτικών οργανισμών»

  Στο ΦΕΚ 2697/13.10.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του...


10-10-2023 Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή τριάντα έξι (36) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

  Τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή τριάντα έξι (36) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν...


04-10-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων»

  Στο ΦEK 2513/29.09.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα...


03-10-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Φυτών και Βιοποικιλότητα»

  Στο ΦEK 2485/26.09.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα...


26-09-2023 Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία Ευκαρυωτικών Οργανισμών»

  Στο ΦEK 2410/20.09.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα...


02-08-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

  Στο ΦΕΚ 1908/27.07.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του...


06-06-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία»

  Στο ΦEK 1477/31.05.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 17