Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

11-12-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1402/26-11-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία» Αριθ. Προκήρυξης: 1718040162/29-8-2018


07-12-2018 2 Postdoctoral positions available at New York University

  Two post-doctoral positions are available immediately in the Department of Basic Science & Craniofacial Biology at NYU College of Dentistry to understand the role of endocrine factors in the pathogenesis of chronic disease...


24-11-2018 HCMR Biology Position Available

  To Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μέσω του συνημμένου προκηρύσσει μια θέση για τη μελέτη της αντίδρασης των οικοσυστημάτων της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας σε παγκόσμιες και τοπικές...


23-11-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1262/29-10-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία» Αριθ. Προκήρυξης: 1718040159/29-8-2018


28-10-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1222/22-10-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης» Αριθ. Προκήρυξης 1718040160/29-8-18 /31-7-18 (ΑΔΑ: 73ΜΛ46ΨΖ2Ν –...


28-10-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική - Μοριακή Μικροβιακή Γενετική»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1222/22-10-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική - Μοριακή Μικροβιακή Γενετική» Αριθ. Προκήρυξης: 1718040158/29-8-18 /1-8-18 (ΑΔΑ:...


18-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Εκ μέρους της Διευθύντριας του Τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Καθηγήτριας Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου, αναρτάται η συνημμένη προκήρυξη που αφορά το θέμα.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 11