Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

20-10-2017 Ίδρυμα Flemming - Πλήρωση μίας (1) θέσης βοηθού έρευνας με εξειδίκευση στη Βιολογία ή συναφή αντικείμενα

  Εκ μέρους του Ε.ΚΕ.Β.Ε. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" αναρτάται το επισυναπτόμενο έγγραφο που αφορά το θέμα. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 25/10/2017


01-10-2017 Πρόσκληση για την πρόσληψη Εμπειρογνώμονα στο έργο "LIFE TERRACESCAPE"

  Η Πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένα στο έργο LIFE TERRACESCAPE, για τη θέση του Υπεύθυνου Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer). Στη σχετική...


29-08-2017 Προκήρυξη Θέσεων από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

  Όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενες προκηρύξεις, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση και έναν επιστήμονα με...


25-07-2017 Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας - Νέα Πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

  Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Δι@ύγεια η νέα πρόσκληση: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18» (ΑΔΑ:...