Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

11-04-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα Σ.Θ.Ε.

  Eκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή Ιωάννη Π. Εμμανουήλ, αναρτάται η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που αφορά το θέμα.


13-03-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών»

  Στο ΦΕΚ 782/08.03.24 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:   Τίτλος: Καθηγητής Κωδικός θέσης: APP39379 Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ...


04-03-2024 Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης Φυτών»

  Στο ΦΕΚ 631/23.02.2024 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:   Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κωδικός θέσης: APP39224 Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ...


15-02-2024 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μουσείου Ζωολογίας του Τμήματος

  Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας, Αν. καθηγητή κ. Αρ. Παρμακέλη, αναρτάται η προκήρυξη που αφορά το αντικείμενο του θέματος.


03-11-2023 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Μικροβιολογία»

  Στο ΦΕΚ 2847/26.10.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 18