Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

13-07-2020 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοχημείας του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

  Εκ μέρους του Διευθυντή Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Καθηγητή κ. Α. Σκορίλα, αναρτάται η συνημμένη Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοχημείας.


07-05-2020 NEA - Yποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

  Οι θέσεις άνοιξαν ξανά από  7/5/2020 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολών την 16/5/2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Κωδικός Θέσης: APP14474, Βαθμίδα επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Ζωικού...


14-04-2020 ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»

  Η θέση άνοιξε ξανά από  7/5/2020 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολών την 16/5/2020 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 24 18.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία...


20-03-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων»

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 98 03.02.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων» (Αριθμ. Προκήρυξης:...


20-03-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή «Γενετική - Μοριακή Γενετική Ευκαρυωτικών Οργανισμών»

  Η θέση άνοιξε ξανά από  7/5/2020 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολών την 16/5/2020 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 14 17.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική -...


08-01-2020 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 2. Την υπ’αριθμ. Β1/439 (ΦΕΚ...


23-09-2019 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 9