Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

24-03-2018 Μια (1) Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη - Βιοπληροφορικού

  Το Εργαστηριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, του Τμήματος Βιοχηεμίας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιτημίου Θεσσαλίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιφέρον τους για σύναψη σύμβασης μίσθωσης...


23-03-2018 Μια (1) Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη - Μοριακού Βιολόγου

  Το Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, του Τμήματος Βιοχηεμίας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιτημίου Θεσσαλίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης μίσθωσης...


20-03-2018 Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή στη «Θαλάσσια Βιολογία»

  Σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ προκηρύσσεται μια (1) κενή θέση  ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία». 


13-03-2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

  Τo Δ.Σ. του EKEBE Φλέμιγκ προκηρυσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική...


21-02-2018 15 PhD positions at the Science-Policy interface of international biodiversity conservation

  Inspire4Nature (www.inspire4nature.eu) is a PhD training network at the interface between the science and the policy of international biodiversity conservation, funded by the EU Horizon2020 Marie Skłodowska-Curie Actions. We...


08-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Βιολογίας 


06-01-2018 Προκήρυξη Θέσεων από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"

  Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. 'Αλέξανδρος Φλέμιγκ' προκηρύσσει: 26 θέσεις για Βιοεπιστήμονες όλων των βαθμίδων (Πτυχίο, ΠΜΣ, ΔΔ) στους κλάδους της Μοριακής, της Βιοπληροφορικής, της Γενετικής, της Πρωτεωμικής, της Νευροβιολογίας, της...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 13