Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

18-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Εκ μέρους της Διευθύντριας του Τομέα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Καθηγήτριας Βασιλική Αλεπόρου-Μαρίνου, αναρτάται η συνημμένη προκήρυξη που αφορά το θέμα.


05-10-2018 Πλήρωση θέσης έκτακτου προσωπικού με ειδίκευση στις Βιοεπιστήμες στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

To Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικούστο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική...


13-09-2018 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής Βοτανικής

  Εκ μέρους του Διευθυντή του Τομέα Βοτανικής, Καθηγητή κ. Κ. Θάνου, αναρτάται η επισυναπτόμενη προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Γενικής Βοτανικής του Τομέα Βοτανικής του Τμήματος.


01-09-2018 Θέσεις Μεταδιδακτορικής Έρευνας (PostDoc) στην περιοχή της Μοριακής Βιολογίας/Βιοχημείας

  Θέσεις έμμισθης έρευνας χρηματοδοτούμενης από τα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του Α’ κύκλου της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» με...


21-07-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων»

  Σύμφωνα με το ΦEK 829/24-7-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων» Αριθ. Προκήρυξης: 1718028077/17-5-18 /15-3-18 (ΑΔΑ: ΨΞΥΒ46ΨΖ2Ν – ΒΕ1 )