Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

21-07-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων»

  Σύμφωνα με το ΦEK 829/24-7-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων» Αριθ. Προκήρυξης: 1718028077/17-5-18 /15-3-18 (ΑΔΑ: ΨΞΥΒ46ΨΖ2Ν – ΒΕ1 )


25-05-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία»

  Σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ προκηρύσσεται μια (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία».


09-05-2018 Προκήρυξη 1 θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

  Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο πλαίσιο της πρότασης με τίτλο “Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική (MEM-Q)”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα...


08-05-2018 Postdoctoral/Associate positions

  Postdoctoral/Associate positions available on the molecular/cell biology of neurodegeneration and Alzheimer’s disease (AD). Emphasis on roles of presenilin/γ-secretase and familial AD (FAD) mutants on neuroprotection, receptor...


24-03-2018 Μια (1) Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη - Βιοπληροφορικού

  Το Εργαστηριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, του Τμήματος Βιοχηεμίας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιτημίου Θεσσαλίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιφέρον τους για σύναψη σύμβασης μίσθωσης...


23-03-2018 Μια (1) Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη - Μοριακού Βιολόγου

  Το Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, του Τμήματος Βιοχηεμίας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιτημίου Θεσσαλίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης μίσθωσης...


20-03-2018 Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή στη «Θαλάσσια Βιολογία»

  Σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ προκηρύσσεται μια (1) κενή θέση  ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία». 


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 17