Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

20-03-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων»

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 98 03.02.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Λειτουργία Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων» (Αριθμ. Προκήρυξης:...


20-03-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή «Γενετική - Μοριακή Γενετική Ευκαρυωτικών Οργανισμών»

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 14 17.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική - Μοριακή Γενετική Ευκαρυωτικών Οργανισμών» (Αριθμ. Προκήρυξης:...


05-02-2020 Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 24 18.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1920006711/24-10-2019) - Ημερομηνία Έναρξης...


08-01-2020 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Βοτανικού Κήπου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 2. Την υπ’αριθμ. Β1/439 (ΦΕΚ...


23-09-2019 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), ενημερώνει τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην ΕΕΛΛΑΚ ότι έχει δημοσιεύσει 3 θέσεις πρακτικής στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής...


04-09-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Στα επισυναπτόμενα αρχεία περιέχεται: 1. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος 2. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη...


27-07-2019 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

  Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186 12.07.19, προκηρύσσεται: α) μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1819027446/4.4.2019) και β) μία (1) θέση...