Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

11-02-2017 Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

  The Institute of Molecular Biology and Biotechnology (IMBB) of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is...


20-01-2017 POST DOCTORAL POSITION at Harvard Medical School & Massachusetts General Hospital Cancer Center

  There is a post-doctoral position available in the laboratory of Othon Iliopoulos, MD, PhD at the Massachusetts General Hospital Cancer Center and Harvard Medical School.  We study the molecular and metabolic effects of...


08-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σύμφωνα με το ΠΔ 407/80

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που αφορά στο αντικείμενο του θέματος.


22-10-2016 Μία (1) θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 29/6/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 25/5/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 11/5/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


13-10-2016 Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Φυτών με έμφαση στη Δομή»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21/4/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 13/4/2016), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1)...


13-10-2016 Mια (1) κενή θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία»

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (συν. 21/4/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 13/4/2016), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση (1)...


13-10-2016 Μία (1) θέση Kαθηγητή στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα».

  Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση της Κοσμητείας Θετικών Επιστημών (συν. 7/3/2016) και της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συν. 17/2/2016), λαμβάνοντας υπόψη την από 8/1/16 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή, αποφάσισε την...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 11