Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

07-03-2019 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική Ανθρώπου»

Σύμφωνα με το ΦEK 168/18-2-2019 (Τ. Γ') προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Γενετική Ανθρώπου» Αριθ. Προκήρυξης: 1819009410/7-11-2018/1-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ7Ι246ΨΖ2Ν-ΖΞ2)


27-02-2019 Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή από την ΕΕΠΦ

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική ΜKO εθνικής εμβέλειας, ενεργή αδιάλειπτα από το 1951. Σήμερα, οι...


26-01-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΔΑ: 93Ι946ΨΖ2Ν-7ΦΧ) Η  Συνέλευση του...


11-12-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1402/26-11-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία» Αριθ. Προκήρυξης: 1718040162/29-8-2018


07-12-2018 2 Postdoctoral positions available at New York University

  Two post-doctoral positions are available immediately in the Department of Basic Science & Craniofacial Biology at NYU College of Dentistry to understand the role of endocrine factors in the pathogenesis of chronic disease...


24-11-2018 HCMR Biology Position Available

  To Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μέσω του συνημμένου προκηρύσσει μια θέση για τη μελέτη της αντίδρασης των οικοσυστημάτων της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας σε παγκόσμιες και τοπικές...


23-11-2018 Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία»

  Σύμφωνα με το ΦEK 1262/29-10-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία» Αριθ. Προκήρυξης: 1718040159/29-8-2018


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 14