Αρχική » Συντελεστές

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου:

     

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου (Webmaster):

     

Κωνσταντίνος Βουδούρης, MPhilInfSc Γραφείο: Αίθουσα Η/Υ
ΕΤΕΠ - Υπεύθυνος της Αίθουσας Η/Υ και  Προσωπική Ιστοσελίδα
του Ιστοχώρου της Σ.Θ.Ε. και του Τμήματος E-mail: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4412 - Fax: 210 727 4065
   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

   

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο ανήκουν στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπι-στημίου Αθηνών, διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική μόνον χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα είναι στη συνέχεια ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και θα υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού του ιστοχώρου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου, Καθηγήτρια κ. Ουρανία Τσιτσιλώνη: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια, τροποποιήσεις και υποδείξεις, καθώς και διαπιστώσεις οποιασδήποτε χρήσης υλικού που αναπαράχθηκε από τον ιστοχώρο η οποία αντιτίθεται με τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Τεχνικό Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου κ. Κ. Ε. Βουδούρη: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr