Αρχική » Συντελεστές

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου:

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών - Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736
   
   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140
   

Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστότοπου (Webmaster):

     

Κωνσταντίνος Βουδούρης  
MPhilInfSc Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4412
   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

   

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική μόνον χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα είναι στη συνέχεια ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και θα υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού του ιστότοπου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστότοπου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αριστείδη Παρμακέλη: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια, τροποποιήσεις και υποδείξεις, καθώς και διαπιστώσεις οποιασδήποτε χρήσης υλικού που αναπαράχθηκε από τον ιστότοπο η οποία αντιτίθεται με τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Τεχνικό Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστότοπου κ. Κ. Βουδούρη: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr