Αρχική » Συντελεστές

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου:

   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών - Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736
   
     

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215
   

Τεχνικός Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου (Webmaster):

     

Κωνσταντίνος Βουδούρης, MPhilInfSc Γραφείο: Αίθουσα Η/Υ
ΕΤΕΠ - Υπεύθυνος Ιστοχώρου Σ.Θ.Ε. & Τμήματος Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4412
   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

   

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο ανήκουν στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπι-στημίου Αθηνών, διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική μόνον χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν θα είναι στη συνέχεια ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και θα υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε υλικού του ιστοχώρου, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αριστείδη Παρμακέλη: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια, τροποποιήσεις και υποδείξεις, καθώς και διαπιστώσεις οποιασδήποτε χρήσης υλικού που αναπαράχθηκε από τον ιστοχώρο η οποία αντιτίθεται με τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Τεχνικό Υπεύθυνο Ανάπτυξης & Διαχείρισης του Ιστοχώρου κ. Κων. Βουδούρη: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr