Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

25-09-2018 IMPRS-LS: International PhD Program Open Call 2018/2019

  The International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences (IMPRS-LS) is a PhD program that brings together two renowned Munich based Max Planck Institutes (MPI of Biochemistry and MPI of Neurobiology) as well as...


21-09-2018 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ν.4250/2014, έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, στα επισυναπτόμενα έγγραφα των αιτήσεων...


20-09-2018 Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιο-Οικονομία»

  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,...


23-07-2018 ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Π.Μ.Σ. "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ"

  Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προαναγγέλλει την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και...


06-07-2018 ΔΔΠΜΣ Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία & Βιοτεχνολογία - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Επισυνάπτονται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης. Επίσης, το...


06-07-2018 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για συμμετοχή στα παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. ΠΜΣ στην...


10-10-2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών κ.λπ.

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη εγκύκλιος του ΥΠΕΘ που αφορά το θέμα.