Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

07-09-2020 Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο «Βιοτεχνολογία»

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β' 3602 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού...


19-08-2020 ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" παρατείνεται έως την 31/8/2020. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/uoa-ecology-and-biodiversity


28-07-2020 Προκήρυξη και Αφίσα ΔΠΜΣ "Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση"

  Εκ μέρους της Γραμματείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) που υλοποιείται με τη...


21-07-2020 ΜΔΕ - Βιολογία Συστημάτων - ΓΠΑ 2020

  Eκ μέρους του Αναπλ. Καθηγ. κ. Δ. Στραβοπόδη, επισυνάπτεται Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων (FLYER) για Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ/MSc) μονοετούς φοίτησης στη "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" του Γεωπονικού...


13-07-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2020-2021)

  Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία"  (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021), του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής...


26-06-2020 Προκήρυξη για την εισαγωγή οκτώ (8) υποψηφίων διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ενδεικτικά ερευνητικά πεδία που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.


16-06-2020 e-learning Θερινό Σχολείο: «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

  Οι φυσικές καταστροφές συμβαίνουν από την απαρχή της Γης. Ακόμη και η ίδια η Γη είναι αποτέλεσμα κάποιου βίαιου φυσικού καταστροφικού γεγονότος. Όμως, αν κοιτάξουμε στην σύγχρονη ιστορία, βασικοί παράγοντες πρόκλησης ή έντασης...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 36