Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

05-07-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

  Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας 2022-2023 για το ΔΠΜΣ "Βιοτεχνολογία", του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών...


08-06-2022 Π.Μ.Σ. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

  Εκ μέρους της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" αναρτάται η σχετική προκήρυξη.


08-06-2022 Δ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

  Εκ μέρους της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ" αναρτάται η σχετική προκήρυξη.


08-06-2022 Δ.Π.Μ.Σ. "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ" - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022

  Εκ μέρους της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ" αναρτάται η σχετική προκήρυξη.


16-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ για ΑμεΑ 2022-23 (ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Ε.Α.Ε.)

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το...


13-05-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

  Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2022-23) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”. Tα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,...


24-02-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 22