Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

05-11-2020 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021

  Όσοι εισακτέοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, πληρούν τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν. 4485/2017, την Υπουργική Απόφαση...


09-10-2020 PhD position available at UAE

  A PhD position is available at the Transcriptome Analysis Lab led by Prof Khaled A. El Tarabily, at the United Arab Emirates University, UAE. The title of the project is: Biological control and transcriptome analysis of date...


07-09-2020 Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο «Βιοτεχνολογία»

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β' 3602 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού...


19-08-2020 ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" παρατείνεται έως την 31/8/2020. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/uoa-ecology-and-biodiversity


28-07-2020 Προκήρυξη και Αφίσα ΔΠΜΣ "Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση"

  Εκ μέρους της Γραμματείας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) που υλοποιείται με τη...


21-07-2020 ΜΔΕ - Βιολογία Συστημάτων - ΓΠΑ 2020

  Eκ μέρους του Αναπλ. Καθηγ. κ. Δ. Στραβοπόδη, επισυνάπτεται Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων (FLYER) για Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ/MSc) μονοετούς φοίτησης στη "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" του Γεωπονικού...


13-07-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2020-2021)

  Επισυνάπτεται η ανακοίνωση για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία"  (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021), του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 38