Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

16-05-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ για ΑμεΑ 2022-23 (ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Ε.Α.Ε.)

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει, για το...


13-05-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

  Ανακοινώνεται η προκήρυξη θέσεων (Ακαδ. Έτους 2022-23) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”. Tα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,...


24-02-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ" ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό...


01-02-2022 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Περί εγκρίσεως Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ επισημαίνεται ότι για την ίδρυση και την τροποποίηση διατμηματικών, διιδρυματικών ή κοινών ΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4485/2017, πρέπει στο πρακτικό...


18-11-2021 ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΔΕΡΦΩΝ ΣΕ ΠΜΣ

  Εκ μέρους της Γραμματείας της Συγκλήτου αναρτάται απόφαση που αφορά ρυθμίσεις για αδέρφια που φοιτούν ταυτόχροινα σε Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ.


16-11-2021 Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022

  Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, Άρθρο 35, §2 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 131757/Ζ1 (ΦΕΚ. 3387/10-8-2018) και 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021), ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων...


21-10-2021 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  Στο συνημμένο αρχείο περιέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν το θέμα.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 18