Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

23-07-2021 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

  Εκ μέρους της Γραμματέως του Τμήματος Φυσικής κ. Ε. Ζωγραφάκη – Τόγκα, αναρτάται η επισυναπτόμενη  Έκτακτη Προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α.


14-07-2021 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α΄114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ

  Εκ μέρους του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την έκδοση Υ.Α. για την απαλλαγή από τα τέλη...


07-07-2021 ΔΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και η αφίσα που αφορούν το θέμα.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/10/2021


03-06-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

  Σύμφωνα με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις για την προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και την εξέλιξη της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα Βιολογίας, η Συνέλευση του Τμήματος, στην έκτακτη...


31-05-2021 Π.Μ.Σ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό...


24-05-2021 ΔΠΜΣ "Διδακτική της Βιολογίας" - Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 49