Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

23-05-2017 Παν/μιο Πατρών - Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητώντου του ΔΠΜΣ "Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» στην υπ’ αριθμ. 3/10.05.2017 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών...


19-05-2017 Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακά προγράμματα - Υποτροφίες ΕΚΠΑ

  Στον παρακάτω σύνδεσμο ανακοινώνονται καθημερινά προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και υποτροφίες που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους όλων των...


09-05-2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 στις 18:00 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του ΠΜΣ  Βιοοιικονομίας στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.  Επίσημος προσκεκλημένος ο Dr. Christian Peterman, former EU...


26-04-2017 Νέο ΔΔ-ΠΜΣ με τίτλο "Bιο-Οικονομία" (Master in Bioeconomics)

  Ίδρυση και Λειτουργία Διαπανεπιστημιακού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «BIO-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του...


19-04-2017 Προκήρυξη ΠΜΣ «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)»

  Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει για το...


14-04-2017 Προκήρυξη ΔΠΜΣ «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» Δημοκρίτειου Παν/μίου

  Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» που...


14-04-2017 Προκήρυξη ΠΜΣ «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

  Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Καταληκτική ημερομηνία: 26 Απριλίου 2017


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 25