Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

02-06-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ"

  Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


29-05-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ''ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ''

  Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και η σχετική αίτηση.


29-05-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ''ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ"

  Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και η σχετική αίτηση.


29-05-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ''ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ''

  Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και η σχετική αίτηση.


08-05-2020 Athens International Master's Programme in Neurosciences - Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχικών Φοιτητών

  Το Athens International Master's Programme in Neurosciences καλεί τους αποφοίτους Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Τεχνολογικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και τους αποφοίτους αναγνωρισμένων ισοδύναμων ιδρυμάτων της...


08-05-2020 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΜΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

  Επισυνάπτεται πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ογκολογία: Από...


08-05-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

  Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ λειτουργούν για τρίτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Νανοϊατρική". Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής,...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 41