Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

07-07-2021 ΔΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και η αφίσα που αφορούν το θέμα.  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/10/2021


31-05-2021 Π.Μ.Σ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό...


24-05-2021 ΔΠΜΣ "Διδακτική της Βιολογίας" - Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών...


24-05-2021 ΠΜΣ "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική" - Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος...


21-12-2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΕΘ που αφορά το θέμα


23-10-2018 Διδακτορικές Σπουδές - Διευκρινίσεις

  Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 22