Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

01-02-2022 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Περί εγκρίσεως Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ επισημαίνεται ότι για την ίδρυση και την τροποποίηση διατμηματικών, διιδρυματικών ή κοινών ΠΜΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4485/2017, πρέπει στο πρακτικό...


18-11-2021 ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΔΕΡΦΩΝ ΣΕ ΠΜΣ

  Εκ μέρους της Γραμματείας της Συγκλήτου αναρτάται απόφαση που αφορά ρυθμίσεις για αδέρφια που φοιτούν ταυτόχροινα σε Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ.


16-11-2021 Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022

  Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, Άρθρο 35, §2 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 131757/Ζ1 (ΦΕΚ. 3387/10-8-2018) και 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021), ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων...


21-10-2021 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  Στο συνημμένο αρχείο περιέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν το θέμα.


07-09-2021 Athens International Master’s Programme in Neurosciences - Πρόσκληση Εγγραφής Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδ. έτους 2021-2022

  Καλούνται οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να...


04-08-2021 ΔΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" - Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  Εκ μέρους της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών...


14-07-2021 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α΄114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ

  Εκ μέρους του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την έκδοση Υ.Α. για την απαλλαγή από τα τέλη...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 22