Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

02-08-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

  Στο ΦΕΚ 1908/27.07.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του...


06-06-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία»

  Στο ΦEK 1477/31.05.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας...


06-06-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία Ευκαρυωτικών Οργανισμών»

  Στο ΦEK 1477/31.05.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας...


01-06-2023 Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος

  Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01-09-2023 έως...


05-04-2023 Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Βιοτεχνολογία»

  Στο ΦEK 854/31.03.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας (συν....


Αποτελέσματα 15 μέχρι 19 από τα συνολικά 19