Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων

18-08-2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»

  Στο ΦEK 1756/2-8-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727...


16-07-2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Ποικιλότητα»

  Στο ΦEK 1459/1-7-2021 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727...


01-07-2021 Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Διασυστημικής Φυσιολογίας του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

  Εκ μέρους του Διευθυντή του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Καθηγητή κ. Σπ. Ευθυμιόπουλου, αναρτάται η προκήρυξη που αφορά το θέμα.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 20 από τα συνολικά 20