Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

02-07-2019 Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Ιατρική Χημεία & Χημική Βιολογία" 2019-2020

  Εκ μέρους του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών αναρτάται η συνημμένη προκήρυξη που αφορά το θέμα.


25-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (2019-20)

  Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου...


21-12-2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

  Εκ μέρους του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του ΥΠΕΘ που αφορά το θέμα


23-10-2018 Διδακτορικές Σπουδές - Διευκρινίσεις

  Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4559/2018 (Α΄ 142), ο οποίος στο άρθρο 60 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος...


10-10-2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών κ.λπ.

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη εγκύκλιος του ΥΠΕΘ που αφορά το θέμα.


Αποτελέσματα 36 μέχρι 41 από τα συνολικά 41